Hızlı yardım için :

+90 (312) 210 16 60 info@smartcity.com.tr
smart city

2020 Akıllı Şehir Akıllı Afet Yönetim Sistemi

Yerel yönetim elinde bulunan verilerin afet süreçlerinde etkin ve bilgi işleme odaklı kullanılabilirliğini göstermek ve bu sayede özellikle afet sonrası senaryolara hazırlıklı olmaktır.

Logo


Afet sonrası toplanma alanlarının kesinleşmesi ile erişim planlamasının yapılmamış ve vatandaş ile paylaşılmamış olması.
Afet sonrası yardım dağıtımı ve arama kurtarma planlarına hazırlıksız olunması.
Engelli ve yardıma daha muhtaç kişilere ait konut konumlarının haritalanmamış olması.
Afet sonrası etkin kullanılması gerekebilecek işyeri, depo, dağıtım merkezlerinin konumlandırılmamış olması.
Sosyal Yardım Analizi, Engelli Yoğunluk Analizi ve Detaylara Erişim
Belediye üzerinden yapılan tüm sosyal yardımların aile sayısı, yardım sayısı, engelli bulunan aile ve yardım sayılarının haritalandırılarak afet öncesi ve sonrası çalışmalarda verimli kullanımını amaçlamaktadır. Bu amaca göre tematik ve yoğunluk bazlı haritalamaların yapılabilmesi sağlanarak karar vericilerden yardım dağıtım ve planlamasına kadar ilgili kişilerin kullanımına açılmıştır. Bir yol seçildiğinde detay bilgilerine erişilebilmektedir. Haritalarda kullanılan renkler standardize edilerek bakan kişilerin daha kolay anlaması sağlanmıştır. Yeşil ve tonlarına ait renkler aile ve yardım sayılarının daha az olduğu, kırmızı ve tonları ise sayıların fazla olduğu yolları temsil etmektedir. Yoğunluk haritalarının üretiminde ArcGIS for Desktop Spatial Analyst modülüne ait yoğunluk analizi araçları kullanılmıştır.Erişilebilirlik analizi, vatandaş ara yüzünde adres sorgusu ile çalıştırılarak afet sonrası vatandaşların

hangi toplanma alanına gitmesi gerektiği bilgisi yürüyüş yolu çizilerek verilmektedir. Bu bilgi, yakın gelecekte, uygulamanın güncelleştirme paketi ile vatandaşların kullanımına sunulmuştur. Bu sayede Üsküdar’da oturan biri adrese göre veya haritadan belirlediği noktaya göre “hangi toplanma alanına gitmeliyim?” sorusunun cevabını alabilecektir.
Belediyenin yapmış olduğu tespitler ile yol bazında ne kadar engelli aileye ne kadar yardım yapıldığı tematik ve yoğunluk haritalarına dönüştürülerek afet öncesi ve sonrasında planlama ve önceliklendirme çalışmaları kapsamında kullanılabilmesi sağlanmıştır. Haritadan seçilen sokağa göre hangi ailelere yardım yapıldığı, ailedeki engelli durumu ve seviyesi, ne kadar kişinin yaşadığı, açık adresi gibi birçok bilgiye ilgili çalışanların erişebilmesi sağlanmıştır.Üsküdar KBS’de halihazırda bulunan işyeri verisi coğrafi veriler ile ilişkilendirilerek anlık olarak haritalanabilmesi sağlanmıştır. İBB ve meclis komisyon tarifelerine uyumlu kategoriler ile işyerleri afet ve mobil vatandaş uygulamalarında kullanıma sunulmuştur. İşyeri türleri ve detay bilgileri yetki matrisine göre kullanılmaktadır. Afet durumunda
Yerel yönetimlerde daha çok önemli yer sorgusu ve afetle ilgili noktaların haritada gösterilmesi şeklinde karşılaşılan Afet Yönetim Sistem’lerine ek olarak bilgi çıkarım ve analiz odaklı bir bakış açısı getirilerek vatandaş odaklı bir çalışma hazırlanmıştır.

Sizlerde detaylı sunum almak ister misiniz ?