Hızlı yardım için :

+90 (312) 210 16 60 info@smartcity.com.tr
smart city

2021 Akıllı Şehir Mapcodex Harita Tabanlı İş Gücü Yönetim Sistemi

MapCodeX Harita Tabanlı İş Gücü Yönetim Sistemi, merkezden saha ekiplerine saha iş emri gönderilmesi, saha ekiplerinin mevcut iş yüklerinin izlenmesi, gelecek görevlerinin atanması, acil durumlarda en hızlı şekilde ekiplerin sevk edilmesi gibi süreçlerin koordinasyonunu sağlayan MapCodeX CBS çözümüdür.

Logo

 • Arazide yapılan tespitler, müdahale noktaları ve iyileştirilmelerin kolay anlaşılabilir görsel haritalar üzerinde gösterilmesini sağlar.
 • Sistem ile çok sayıda ve farklı platformdaki ekipler koordineli olarak haberleşir.
 • GPS yardımı ile ekiplerin takibi, birbirleri arasındaki ilişki, görev bölgesine sevki ve idaresini kolayca yönetir.
 • GPS konum bilgisi ile afet bölgesi hakkında anlık bilgi edinme, ihtiyaçların belirlenmesi, kapasite tespiti ile gerçekçi hasar şiddet dağılım haritasını, dinamik olarak kolaylıkla üretir.Merkezden ekip ve birimlere emir verir.
 • Gönderilecek metin text mesajları, aynı anda tüm ekiplere veya bir bölgeye iletir.
 • Araçların konum bilgisini göndererek gerçek zamanlı ekip yönetimi yapar.
 • Tüm ekiplerin GPS’den gelen konumları ve adres bilgisi sayısal harita üzerinde görülür.
 • Aynı anda tüm ekiplere mesaj gönderir.Aynı görev alanındaki ekiplere grup mesajı gönderir.Ekiplerden gelen mesajları, aciliyet ve mesajın türüne göre filtreleyip görüntüler.
 • Ekiplere verilmiş olan tüm görevlerin ve ekiplerden gelen iletilerin zamana ve iletiye bağlı sıralamasını görüntüler.Araç ve ekip bazında görev verebilir, yeni görev grupları oluşturur.
 • Harita üzerinde farklı noktalar arasında güzergâh belirler, istendiği zaman bu güzergâhı araç ve ekiplere iletir.
 • Harita üzerinde her türlü obje araması yapar.Ekiplere nokta güzergâh ve alan olarak görev atar.Araçları türlerine ve aktiflik durumlarına göre semboloji ile gösterir.

Sizlerde detaylı sunum almak ister misiniz ?