Hızlı yardım için :

+90 (312) 210 16 60 info@smartcity.com.tr
smart city

2021 Akıllı Şehir Mapcodex Jeoloji ve Jeofizik Modülü

MapCodeX Jeoloji/Jeofizik Modülü; yer bilimsel etüt sürecine ait tüm raporlara hızlı ve güvenilir bir sistemden erişebilmeyi, harita servisleri ile web ortamında veri girişi, veri indirme ve yükleme işlemlerini yapmaya imkân sağlayan CBS altyapısında geliştirilen modüldür.

Logo

 • MASW, sismik kırılma, sismik yansıma, kuyu sismiği, REMI, sismik tomografi, ERT, DES, IP, SP, kuyu içi elektrik, MT, VLF, TEM, CSAMT, YER RADARI, manyetik, gravite ve mikrotremör gibi jeofizik nesnelerin çizim ve düzenleme işlemlerini yapar.
 • Sondaj kuyusu, araştırma çukuru, hendek, gözlem noktası gibi jeolojik nesnelerin çizim ve düzenleme işlemlerini yapar.
 • Sondaj derinliğine göre sondaj kesit analizi yapar.
 • Derinlik değişimi, kaya kalitesi, SPT, laboratuvar, yeraltı suyu, zemin-kaya özelikleri gibi bilgilere göre sondaj çalışmaları yapar.
 • Durum geçişleri ile harita üzerinde çizilmiş olan ondajları renklendirir.
 • Depremleri; kaynak, tarih/saat, derinlik ve şiddete göre harita üzerinde gösterir.
 • Herhangi bir çalışma alanı için formasyon analizi yapar.
 • Belirlenen başlangıç noktasına göre otomatik olarak MASW çizimi yapar.
 • Etüt raporlarına ait yerleşime uygunluk, arazi kullanım, jeoloji, jeofizik haritaları, eğim ve lokasyon haritaları çizer.
 • Web tabanlı CBS uygulama yazılımıdır.
 • Web tabanlı istemci yazılımı HTML5 ile geliştirilmiştir.
 • Deprem monitörü, derinlik ve şiddet, kaynak, tarih ve saat aralığına göre depremleri listeler.

Sizlerde detaylı sunum almak ister misiniz ?