Hızlı yardım için :

+90 (312) 210 16 60 info@smartcity.com.tr
smart city

2021 Akıllı Şehir Mapcodex PlanX Modülü

MapCodeX PlanX Modülü tarafından çizilen tüm planlar, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği (2014) ile tamamen uyumludur. PlanX içerisinde tüm ölçeklerdeki planlar için hazır proje şablonları (Uygulama, Nazım İmar Planı, Çevre Düzenleme İmar Planı, Mülga Uygulama İmar Planı, Mülga Nazım İmar Planı, Mülga 1/25.000 ve Mülga 1/100.000 ÇDP) bulunur. Şablon seçimi yapıldıktan sonra mevzuatta ilgili plan için tanımlı bütün sembolojiler otomatik olarak tanımlanır ve kullanıma hazır hale gelir. Buna ek olarak, MapCodeX PlanX Modülünde semboloji tanımlamak pratik ve kolaydır.MapCodeX PlanX Modülü, imar planlarının çizimi ve plan revizyonlarının yapılabilmesini sağlayan, CBS altyapısında geliştirilen ve tüm veritabanlarında çalışabilen MapCodeX planlama modülüdür. MapCodeX PlanX Modülü ile yapılan tüm işlemler, planGML ulusal veri formatı yapısı ile gerçekleştirilir.

Logo

Seçilen planlama ölçeğine uygun olarak mevzuattaki semboller, tüm yeni hat tipleri ve planlama sembolojisi , kullanıcıların uygulamasına hazırdır.
PlanX içerisinde tüm ölçeklerdeki planlar için hazır proje şablonları Uygulama, Nazım İmar Planı, Çevre Düzenleme İmar Planı, Mülga Uygulama İmar Planı, Mülga Nazım İmar Planı, Mülga 1/25.000 ve Mülga 1/100.000 ÇDP bulunur.
PlanX, eski yönetmeliğe uygun olarak hazırlanmış planları, 'Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği 2014' ile uyumlu hale getirir; tüm sembolojiler, hattipleri yeni yönetmeliğe göre yeniler.
Eski ve yeni yönetmeliğe göre hazırlanmış sembolojilerin yanı sıra, kullanıcılar planlarında özel sembolojiler tanımlayıp ilgili planların görselleştirilmesini sağlar.
PlanX mevzuat takis embolojileri destekleyerek ilgili planGML formatında, yol nesneleri çizimi yapar.Yol nesnelerinin kesişim alanında, otomatik kavşak nesnesi oluşturur.
Yolorta nesnesinin çizilmesinin yanı sıra tek komutla refüj ve kaldırım nesnelerini de çizer.
Kalınlık özelliğine sahip plan nesnelerinin ilgili kalınlık alanını düzenler.
Kırılan köşeleri ilgili alana taşıyarak ada/kaldırım köşesinin keskinliğini sağlar.
Daha önce yol nesneleri ile çizilmiş nesneleri, refüj oluşturulabilecek şekilde kapalı hale getirir.
Ada/kaldırım köşesini belirtilen yarıçap ve açı ile yuvarlar.
Daha önce otomatik olarak çizilen yerleşme ve yapılaşma nesnelerini, istenilen alana taşır.
İlgili şemalarla tasarlanan imar planlarının sözel verisi olan plan notunu düzenler.
İlgili planları, bakanlık yönetmeliğine uygu olarak planGML veri formatı ile dışa aktarır ve planları uygulamaya aktarıp düzenler, inceler. Alan dağılımları, nüfus hesaplamaları, donatı hesaplamaları; mevzuata göre kentsel donatıların yeterlilik kontrolleri; yoğunluk ve DOP/KOP hesaplamalarını yapar.
Yapılan tüm işlemler, CBS altyapısı ile tam olarak uyumludur.DOP/KOP hesaplamalarını yapar.

Sizlerde detaylı sunum almak ister misiniz ?